smlife.vn
Khay đĩa nhạc (Set 4) - Lưu giữ giai điệu cuộc sống | SMLIFE.vn
Với khay đĩa nhạc (Set 4), bạn có thể sử dụng một hoặc kết hợp nhiều kệ để tạo một dàn kệ lưu trữ đĩa nhạc, phim đơn giản và đẹp mắt theo phong cách của bạn. Ngoài ra khay đĩa nhạc (Set 4) có thể sử dụng để lưu trữ sách, tạp chí xe, nhà ở...