smlife.vn
SMLIFE | Kệ Đẩy Dụng Cụ Cơ Khí Di Động 3 Tầng CSPS
Kệ đẩy dụng cụ cơ khí di động với 03 tầng mang đến nhiều không gian để tổ chức nhiều dụng cụ cơ khí. Lắp đặt dễ dàng và có thể chịu tải trọng trên 136kg.