smart-circle.org
Is publieke verlichting de backbone voor smart city toepassingen?
Technologisch gezien zijn de mogelijkheden voor de smart city vrijwel onbeperkt. Maar er zijn ook andere werkelijkheden en uitgangspunten die misschien nog wel een grotere rol spelen binnen gemeenten om de slag naar een smart city te maken. Zoveel werd eens te meer duidelijk tijdens de ontbijtsessie