smart-circle.org
Zo verrijkt connected straatverlichting een stad
Openbare verlichting zorgt voor basiszicht en veiligheid voor mensen die ’s avonds op straat zijn. Maar straatverlichting is meer dan dat... Bepaalde functies hebben grote invloed op het sociale en culturele leven, de economie en het milieu. Tegen 2050 woont naar schatting meer dan de helft