smart-circle.org
Hoe waarborgt u de veiligheid van uw stad (nu én in de toekomst)?
In 2050 zal ongeveer driekwart van de bevolking in de stad wonen. Deze ontwikkeling brengt kansen maar ook (nieuwe) bedreigingen met zich mee. Hoe waarborgt u de veiligheid van uw stad (nu en in de toekomst)? Aan het woord zijn de volgende experts: Mathijs van Vliet, Joost Knoop, André Niemeijer en