simdulich.vn
Sim du lịch Singapore - Malaysia |
sim Internet có thể sử dụng ở cả Singapore và Malaysia, dễ dàng chuyển mạng, . Sim có 4GB data 4G tốc độ cao, hết tốc độ cao vẫn có thể sử dụng internnet