seovyo.nl
Wat is een sitemap ? | Webdesign | Full service internetbureau Seo Vyo
Simpelweg gezegd is een sitemap een opsomming van alle beschikbare pagina's op jouw website. Iedere website bestaat uit een aantal pagina's