rubin.rs
NAJZAPAŽENIJI IZLAGAČ NA BEOWINU 2019
Vinarija sa najvećim površinama pod vinogradima u Srbiji (1.200 hektara) i najvećim brojem vina sa zaštićenim geografskim poreklom, učestvuje i ove godine na najvećem sajmu vina u Srbiji, BeoWine Fairu. Na sajmu se prezentuju: Amante Aurora i Amante Carmen, nova premium vina vrhunskog kvaliteta, rezultat predanog rada i iskustva Rubinovih tehnologa. Vino Amante Aurora je...