reportrarutangranser.se
"Vi vädjar till mediaföretag att publicera Charlie Hebdos satirteckningar" | Reportrar utan gränser
Den franska tidningen Charlie Hebdo, som är känd världen över för sina vanvördiga satirteckningar, har alltid satt kampen för yttrandefrihet i första rummet. Nu har dess personalstyrka decimerats genom en avskyvärd våldshandling som riktar sig mot hela existensen för en fri press. Hela journalistvärlden sörjer. Yttrandefriheten får inte förminskas inför barbariet och ge vika för [...]