reportrarutangranser.se
Pressfrihetsindex 2015: Pressfriheten attackeras i hela världen | Reportrar utan gränser
Pressfrihetsindexet är ett referensverktyg som betygsätter länder efter sju kriterier, bland annat mediepluralism, självcensur, yttrande- och presslagstiftning liksom hot mot journalister. Målet är att ge en tydlig bild av pressfrihetssituationen både i enskilda länder och i världen i stort. Sett till hela världens sammanlagda betyg så har press- och yttrandefrihet haft ett svårt år. Antalet [...]