reportrarutangranser.se
Pressfrihetsindex 2014: Terroristjakt påverkar pressfriheten | Reportrar utan gränser
– Pressfrihetsindexet är ett referensverktyg som betygsätter länder efter sju kriterier, bland annat mediepluralism, självcensur, yttrande- och presslagstiftning liksom hot mot journalister. Målet är att ge en tydlig bild av pressfrihetssituationen både i enskilda länder och i världen i stort, säger Jonathan Lundqvist, ordförande för Reportrar utan gränser. Globalt har pressfrihetssituationen försämrats något under året, [...]