reportrarutangranser.se
Nytt projekt öppnar dörrar för journalister och författare från andra länder | Reportrar utan gränser
Landsflykt eller ett nytt hemland kan innebära stora möjligheter men kan också utgöra en allvarlig begränsning av skribenters yttrandefrihet. De behöver tillgång till rätt kontakter och strategier för att arbeta i Sverige. Reportrar utan gränsers nya projekt Kollega till kollega ska kartlägga deltagarnas behov och erbjuda stöd för en snabb start i det nya hemlandet. [...]