reportrarutangranser.se
Den svenska regeringen måste skydda iranska exiljournalister | Reportrar utan gränser
Reportrar utan gränser ser med stor oro på de hot som riktas mot iranska journalister utanför Iran, bland annat i Sverige. Reportrar utan gränser påminner den svenska regeringen att den är skyldig att skydda dessa journalister och påminna den iranska ledningen om detsamma.