quiqlite.com
QuiqLitePro Red/White LED - QuiqLite Inc.
3 Modes: Red LED: 10 Lumens, White LED: 10 Lumens, Safety Strobe: 10 Lumens