pretor.no
Vikarbyråer og innleie - ny viktig dom
Kan en arbeidsgiver ansette en person på deltid og så leie henne inn i tillegg? Nei, mener Borgarting lagmannsrett i en helt fersk dom med potensielt store ringvirkninger for norsk arbeidsliv. Den ansatte hadde en 30 % stilling i en bestemt kommunal barnehage i Oslo. I tillegg hadde hun ca. 50 %