pretor.no
Varsling: Strengere krav til bedriftene
Fra årsskiftet skjerpes kravene til arbeidsgivers saksbehandling ved varslinger. Det kan varsles om flere typer forhold og flere personer kan varsle. Bedrifter med fem ansatte eller mer må etablere varslingsrutiner. Det er ikke bare faste og innleide ansatte som kan varsle. Kretsen av potensielle