pretor.no
Ny dom: Oppsigelse etter seks ukers prøvetid
Prøvetid avtales normalt for et halvt år. Borgarting lagmannsrett fastslår imidlertid at det ikke er noe i veien for å gi oppsigelse bare etter noen uker. I en fersk dom fra juni bekrefter den også at domstolene skal være forsiktige med å overprøve arbeidsgivers rett til å vurdere ansattes