pretor.no
Nytt om arvepakt
Et testament kan som utgangspunkt kalles tilbake og endres fritt av arvelater. En arvelater kan likevel binde seg til ikke å opprette, endre eller kalle tilbake et testament ved å gi et særskilt løfte om det (ugjenkallelighet). Dette kalles en arvepakt, og må gjøres i testaments form. M