pretor.no
Nye dommer om kommunens rett til å kreve tiltak fra utbyggere
Oslo tingrett har nylig avsagt to dommer hvor kommunens krav i forbindelse med hhv. rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtaler ble satt til side. Mange utbyggere har opplevd at kommunene stiller stadig strengere krav til motytelser for å få realisert byggetiltak. Som oftest aksepterer man dette