pretor.no
Ny dom: Plunder og heft i Høyesterett
Hvordan skal entreprenør bevise og beregne krav pga. «plunder og heft»? Høyesterett besvarer dette i en fersk dom: Først må man bevise at det foreligger forstyrrelser eller ineffektiv drift pga. byggherren. Så må det sannsynliggjøres årsakssammenheng mellom disse forholdene og merutgiften