pretor.no
Nedbemanning: Ansiennitet trumfer ikke alltid kompetanse
Høyesteretts "Telenor-dom" er i media fremstilt som en slags entydig "dom" på at ansiennitet trumfer kompetanse i nedbemanninger. Det er feil. Først kort om sakens bakgrunn: En salgskonsulent i Telenor Norge ble sagt opp etter en utvelgelsesprosess hvor utvelgelseskretsen ble