pretor.no
Høyesterettsdom: Lavere terskel for å fravike ansiennitet ved nedbemanning
I en helt fersk dom avklarer Høyesterett spørsmålet om ansiennitetens betydning ved nedbemanning. Dommen viser imidlertid også at ellers nødvendige og velbegrunnet slanking av bedriften kan veltes dersom man ikke er grundig og saklig nok i utvelgelsesprosessen. Skanska iverksatte nedbemanning e