pretor.no
Fratreden før dom i oppsigelsessaker
En ansatt som sies opp har i utgangspunktet et krav på å stå i stillingen, dersom det blir reist søksmål. Retten gjelder frem til det foreligger rettskraftig dom eller avtale. Etter § 15-11 kan bedriften likevel kreve at arbeidstaker fratrer hvis det er «urimelig at arbeidsforholdet oppretth