pretor.no
Formuesreduksjon ved insolvens - overføring av tegninger og knowhow
Kan overføring av produksjonstegninger til et nytt selskap være i strid.med straffelovens forbud mot å redusere formuesverdiene i et selskap som senere går konkurs? Ja, fastslår Høyesterett i en ny dom. Straffeloven forbyr Straffeloven forbyr en skyldner å foreta seg noe som er egnet.til å