pretor.no
Egenmeldinger - en oversikt
En del arbeidsgivere opplever spørsmål knyttet til egenmelding. Vi skal her forsøke å gi en enkel oversikt. Spørsmålet reguleres av folketrygdlovens §§ 8-23 til 8-27 og loven definerer først hva egenmelding er, nemlig at.«arbeidstakeren melder fra til arbeidsgiveren om arbeidsuførhet på