pretor.no
Bonus til innleid ansatt
Både domstoler og lovgiver er i ferd med å dra opp retningslinjer for innleide arbeidstakeres rettigheter. Gulating lagmannsrett belyste nylige spørsmålet om innleide arbeidstakere har rett på å delta i et selskaps bonusordninger. Saksøkerne var ansatt i Semco Maritime AS («Semco») og ble