pretor.no
Tapte rettigheter og konkludent atferd
Høyesterett avsa 13.02.19 en dom som godt illustrerer hvordan såkalt konkludent atferd kan medføre tap av rettigheter Skjærhalden Gjestehavn AS bygde i 2005 en gjestebrygge på Hvaler. Etter utvidelser besto dette i en hovedbrygge som gikk ca. 230 meter ut i havnebassenget. Brygga lå på skr