pr-solutions.com
PR Solutions - Ngjashmëria dhe dallimet e PR kundrejt gazetarisë
Marrëdhëniet me Publik asociojnë me gazetarinë, reklamimin dhe marketingun, këtë e bazojmë në atë se të gjitha këto fusha kanë disa elemente ngjashmërie por marrëdhëniet publike në esencë ndryshojnë shumë nga të gjitha këto tjerat. Përderisa në gazetari shkruajmë për një audiencë të gjerë, marrëdhëniet me publik kanë një target audiencë më të ngushtë. Praktikisht...