poliklinika.rs
Arterijska hipertenzija
Arterijska hipertenzija je stanje povišenog krvnog pritiska za koje se u najvećem procentu slučajeva ne zna uzrok. Smatra se da postoji više uzroka koji dovode do povišenja krvnog pritiska: genetski i spoljni faktori. U jednom manjem procentu može se otkriti uzrok hipertenzije. Najčešće su