poliklinika.rs
Poremećaj rada štitaste žlezde
Štitasta žlezda je smeštena u prednjem delu vrata. Po svom obliku liči na leptira i može se pipati pod kožom. Luči nekoliko hormona, od kojih su, u narodu, najpoznatiji T3 i T4. Oba hormona nastaju iz joda koji u organizam unosimo hranom. Kao i sve žlezde sa unutrašnjim lučenjem i štitast