poliklinika.rs
Poremećaji srčanog ritma kod dece
Poremećaji srčanog ritma kod dece, uključujući i razne vrste aritmija, vrlo su česti kod dece, a posebno kod dece koja se aktivno bave sportom. Mogu biti povezane sa srčanim manama, ali se mogu javiti i kod „normalnog“ srca. Poremećaji ritma se mogu javiti i bez drugih organskih mana. Raz