poliklinika.rs
ASTMA KOD DECE - SPECIFIČNOSTI DEČIJEG UZRASTA
Astma je hronična zapaljenska bolest disajnih puteva koja se klinički ispoljava dugotrajnim suvim kašljanjem, lošom tolerancijom napora, zviždanjem i epizodama otežanog disanja i/ili gušenja. Simptomi su posledica akutnog suženja disajnih puteva, prolaze spontano ili nakon primene lekova