poliklinika.rs
PRP (Platelet Rich Plasma ) tretman u ginekologiji
Tretman se bazira na moći lečenja koju imaju matične ćelije i faktori rasta iz vlastite krvi. Potpuno prirodna metoda koja ima snažan efekat u podmladjivanju, regeneraciji i revitalizaciji tkiva.