poliklinika.rs
Najčešće postavljana pitanja o silikonskim implantima
Silikon se dobija iz silicijuma, materije slične metalu koji u dodiru sa kiseonikom oslobađa silikon dioksid, odnosno siliku. Silika je najčešća supstanca na planeti Zemlji (pesak sa plaže, kristali, kvarc). Njeno zagrevanje uz ugljenik na najvišim temperaturama produkuje materije iz porodice