passio.info.pl
Wybór Genrała i konsultorów
Dnia 17 października 47. Kapituła Generalna Pasjonistów dokonała wyboru Przełożonego Generalnego, którym na drugą kadencję został pochodzący z Birmy o. Joachim Rego (PASPAC). Dzień później wybrano także sześciu kosultorów, którzy wraz z Generałem stanowią zarząd Zgromadzenia. Zg