passio.info.pl
N.M.P. Matki Świętej Nadziei
Każdego roku 9 lipca w Zgromadzeniu Pasjonistów obchodzi się wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Matki Świętej Nadziei. Sobór Watykański II w konstytucji dogmatycznej "Lumen Gentium" stwierdza, że Maryja jest dla pielgrzymującego Ludu Bożego "znakiem niezawodnej nadziei