passio.info.pl
Szkoła Mądrości Krzyża
Stałe Studium Pasjologiczne przy Katedrze Teologii Krzyża PWTW. Szkoła Mądrości Krzyża to propozycja formacji chrześcijańskiej i edukacji w różnych dziedzinach, które dotykają tematu zbawczej męki Jezusa Chrystusa i ludzkiego cierpienia. Zajęcia dydaktyczne przeznaczone są dla osób w