passio.info.pl
Święto Matki Bożej Bolesnej - Patronki Zgromadzenia
Święto Matki Bożej Bolesnej skłania nas, byśmy przeżywali na nowo zasadniczy moment historii zbawienia i czcili Matkę towarzyszącą Synowi podczas Jego męki i stojącą przy Nim, wywyższonym na krzyżu. To właśnie na Kalwarii macierzyństwo Maryi nabiera wymiaru uniwersalnego. Święto t