passio.info.pl
Święcenia Kapłańskie
Dnia 2 czerwca o. Paweł Wójcik CP wraz z 21 diakonami Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie otrzymał w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela, święcenia kapłańskie z rąk J.E. ks. kard. Kazimierza Nycza. Następnego dnia w Niedzielę Trójcy Przenajświętszej odprawił s