passio.info.pl
Święcenia diakonatu
Dnia 8 grudnia w uroczystość Niepokalanego poczęcia w przasnyskim sanktuarium M.B. Niepokalanej Przewodniczki jeden z alumnów naszego seminarium, o. Grzegorz Mossakowski przyjął święcenia diakonatu. Sakramentu święceń udzielił mu ks. bp Piotr Libera - ordynariusz diecezji płockiej. Pie