passio.info.pl
Propozycje wydawnicze
Polscy pasjoniści obok Słowa Krzyża (rok zał. 2007) wydają w porozumieniu z Wydawnictwem Verbinum dwie serie zespolone tematycznie ze wspomnianym rocznikiem staurologicznym. Biblioteka Słowa Krzyża (dotychczas ukazały się) Ks. R. Bartnicki, Ewangeliczne opisy Męki, Warszawa 2011. E. Drzew