passio.info.pl
Powołaniowe dni skupienia
Rozeznających swoje powołanie zapraszamy na dni skupienia w dniach: 21-23 czerwca - Warszawa ul. Zamieniecka 21 4-6 lipca - Warszawa ul. Zamieniecka 21 9-11 sierpnia - Sadowie k. Ostrowa Wlkp. Dni skupienia zaczynają sie pierwszego dnia wieczorną Mszą św., a kończą ostatniego dnia obiadem.