passio.info.pl
Nowy numer Słowa Krzyża
Ukazał się kolejny, piąty już numer rocznika teologicznego "Słowo Krzyża", wydawanego przez Polską Prowincję Pasjonistów. Słowo Krzyża jest rocznikiem poświęconym tematyce biblijnej i teologicznej związanej z teologią krzyża, duchowością pasyjną i dziedzictwem duchowym