passio.info.pl
Nowa Kuria Generalna
Po wyborze Generała ojcowie kapitulni dokonali wyboru konsultorów, którzy będą służyć radą i pomocą Przełożonemu Generalnemu. Przed rozpoczęciem tego zadania poproszono ojca Joachima Rego, by przedstawił swoje oczekiwania odnośnie współpracowników. Nie przedstawił on listy kand