passio.info.pl
Homilia na rozpoczęcie Kapituły Generalnej
Homilia o. Joachima Rego – Przełożonego Generalnego na Mszy rozpoczynającej 47. Kapitułę Generalną CP (Rzym, 6 października 2018 r.). Gdy gromadzimy się tutaj, aby rozpocząć naszą Kapitułę Generalną w wierze i modlitwie, a także, gdy celebrujemy Eucharystię (Memoria Passionis), w k