passio.info.pl
Przesłanie Ojca Świętego do Pasjonistów
Przesłanie Ojca Świętego Franciszka do uczestników Kapituły Generalnej Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa (Pasjonistów) Sala Konsystorza Poniedziałek 22 października 2018 roku. Drodzy bracia, cieszę się, że mogę was spotkać z okazji waszej Kapituły Generalnej i dziękuję Przełożone