parsnakhco.com
نخ های تکستچر شده پلی استر وپلی آمید 6( PET & PA6 Draw Textured Yarn)
تکسچرایزینگ یکی از فرآیند هایی است که بر روی نخ فیلامنتی انجام می شود.