ortodokslartoplulugu.org
Masoretik ve Septuagint: Silahlar, Yalanlar ve Sahtecilik | Ortodokslar Topluluğu
Masoretik ve Septuagint: Silahlar, Yalanlar ve Sahtecilik. Bir zamanlar Ortadoğu’da İbranice, Keldani dilinde ve Aramice yazılmış kutsal metinlerin