orthodhoksiaebashkuar.al
Fara e fjalës se Perëndisë dhe toka e shpirtit tonë! - Orthodhoksia E Bashkuar
Llk.8:5-15 Duke interpretuar paravoline e Ungjillit të sotshëm,Zoti flet për katër kategori njerëzish. Në kategorinë e parë bëjnë pjesë [...]