opweginzevenaar.nl
Werkzaamheden aan het spoor: weekendafsluiting 23 en 24 maart
De afgelopen weken heeft Strukton Rail in opdracht van ProRail voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor de spoorverbetering op het traject Zevenaar-Didam-Wehl. In vervolg op deze werkzaamheden wordt tijdens het weekend van 23 en 24 maart het spoor vernieuwd. Ook wordt de bovenleiding in Zevenaar